HP industrial company

 

Zváračskí odborníci

ponúkame vysokokvalifikovaných odborníkov na výkon inžinierskej činnosti v oblasti zvárania, ako sú zváračský inžinier – IWE, zváračský technológ – IWT, zváračský špecialista – IWS s oprávnením koordinovať zváranie v rozsahu všetkých úloh a zodpovednosti v zmysle STN EN ISO 14 734.

Na výkon inšpekčnej činnosti v oblasti zvárania zabezpečíme zváračského inšpektora IWI–C.

 

V HP industrial company s.r.o. vieme zabezpečiť nasledovné pracovné pozície