HP industrial company

 

NDT kontrolóri

na výkon nedeštruktívneho skúšania ponúkame odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT s kvalifikáciou na metódy: vizuálne skúšanie – VT level 2, skúšanie kapilárnymi metódami – PT level 2, skúšanie magnetickou práškovou metódou – MT level 2, skúšanie ultrazvukom – UT level 2 a v prípade dopytu vieme zabezpečiť aj skúšanie prežarovaním – RT level 2. Všetky výsledky skúšok vyhodnotíme a vystavíme patričný protokol. Všetci zamestnanci sú certifikovaní podľa STN EN ISO 9712 s oprávnením na tlakové zariadenia podľa PED 97/23/EC.

 

V HP industrial company s.r.o. vieme zabezpečiť nasledovné pracovné pozície