HP industrial company

Kontakt

HP industrial company, s.r.o.
Kyjevská 9/3032, 93401 Levice
Slovenská republika

IČO: 45266841
DIČ: 2022940854
IČ DPH: SK2022940854
Zapísaná v ORSR oddiel: s.r.o., vl.č.:25719/N

 

Peter Habala
výkonný riaditeľ
Tel.: +421 911 057 241
e-mail: habala@hpindustrial.sk

Banka: VUB a.s.
Bankové spojenie: SK9802000000002686656459