HP industrial company

O nás

Spoločnosť HP industrial company s.r.o. sa od roku 2009 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti kontroly a koordinácie zvárania, NDT kontroly, kontroly kvality a poskytovaním potrubárskych, zámočníckych a zváračských prác s ucelenými pracovnými skupinami pre klientov na Slovensku ale aj v zahraničí.

V rámci integrovaného trhu sme spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou spoločnosťou, pôsobiacou v rôznych priemyselných odvetviach.

 

Poskytujeme kompletnosť služieb, profesionalitu, tradíciu, kvalitu a flexibilné riešenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.

Našou víziou je plniť požiadavky našich zákazníkov na sto percent, preto sú súčasťou spoločnosti kvalifikovaní a overení zamestnanci, ktorí sa orientujú vo svojom obore. Podľa potreby ovládajú cudzie jazyky. Sú to flexibilní a precízni ľudia so zmyslom pre detail a ochotou riešiť akýkoľvek problém.

 

Naším prvotným cieľom je samozrejme spokojnosť našich zákazníkov. Doposiaľ sme sa stretli iba s pozitívnymi ohlasmi na základe kvalitne vykonanej práce. Naše plány do budúcnosti aj napriek tomu smerujú k neustálemu zvyšovaniu kvality našej práce.

Dúfame, že spokojnosť našich zákazníkov bude iba stúpať a že sa staneme známou spoločnosťou s dobrým menom na integrovanom trhu.