HP industrial company

 

Projektanti, konštruktéri, dizajnéri

Spracovanie projektovej a technickej dokumentácie v 2D a 3D v programoch:

Projektovanie - vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v energetike

 

V HP industrial company s.r.o. vieme zabezpečiť nasledovné pracovné pozície